Pooblaščeno podjetje Venis organizira tečaje usposabljanja za voznike pri prevozu nevarnega blaga, katera jih izvaja podjetje samo ali v sodelovanju z pooblaščenim inštitutom IVD Maribor.

Pooblaščeno podjetje Venis d.o.o.

Tečaji ADR Slovenija

Osnovni tečaj

Podjetje organizira osnovne tečaje ADR

Specialistični tečaj

za cisterne, prevoz eksplozivov in specialistično za prevoz radioaktivnih snovi

Obnovitveni tečaj

Veljavnost certifikate je 5 let

adrslovenia

Venis izobraževanja d.o.o

Izberite profesionlno izberite nas

ADR velja po vsej EU

več kot 5000 zadovoljnih voznikov

Usposabljanje omogoča voznikom pri prevozu nevarnega blaga pridobiti ustrezen certifikat ADR, kateri je veljaven, tako na nacionalni, kot na mednarodni ravni.

Ugodne cene tečajev!

500 metrov od meje z Italijo

Usposabljanja se izvajajo na naslovu: Primorski tehnološki park Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici.

Certifikat na mednarodni ravni

veljavnost 5 let

Usposabljanje omogoča voznikom pri prevozu nevarnega blaga pridobiti ustrezen certifikat ADR, kateri je veljaven, tako na nacionalni, kot na mednarodni ravni. Navedeni certifikat je obvezen za vse voznike, ki prevažajo nevarno blago in ima veljavnost 5 let.

Inštitut IVD Maribor

50 let izkušenj

Pooblaščeno podjetje Venis organizira tečaje usposabljanja za voznike pri prevozu nevarnega blaga, katera jih izvaja podjetje samo ali v sodelovanju z pooblaščenim inštitutom IVD Maribor.

Certifikat ADR za prevoz nevarnega blaga

Tečaji ADR Šempeter pri Gorici

Pooblaščeno podjetje Venis organizira tečaje usposabljanja za voznike pri prevozu nevarnega blaga, katera jih izvaja podjetje samo ali v sodelovanju z pooblaščenim inštitutom IVD Maribor.
Podjetje organizira osnovne tečaje, specialistične in obnovitvene tečaje.
Odlikuje nas strokovnost in usposobljenost predavateljev ter njihove dolgoletne izkušnje na področju nevarnih snovi.
Usposabljanja se izvajajo na naslovu: Primorski tehnološki park Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici.
Usposabljanje omogoča voznikom pri prevozu nevarnega blaga pridobiti ustrezen certifikat ADR, kateri je veljaven, tako na nacionalni, kot na mednarodni ravni. Navedeni certifikat je obvezen za vse voznike, ki prevažajo nevarno blago in ima veljavnost 5 let.
Poleg osnovnega usposabljanja se lahko opravlja tudi specialistično usposabljanja za prevoz v cisternah, specialistično za prevoz eksplozivov in specialistično za prevoz radioaktivnih snovi.
Usposabljanja se lahko udeležijo le tisti vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje (minimalno B kategorije) in so stari 21 let in več.
V času veljavnosti ukrepov za zajezitev veljavnosti okužb koronavirusa SARS-CoV-2, vsakega zainteresiranega kandidata pred začetkom usposabljanja obvestimo, kakšni so trenutni veljavni ukrepi v Sloveniji.